Select Products

เครื่องกะเทาะเมล็ดแมคคาเดเมีย (Macadamia Nutcracker)

 • Other Product เครื่องกะเทาะเมล็ด แมคคาเดเมีย

  คุณสมบัติของเครื่อง
  1. สามารถปรับการป้อนเมล็ด มาก-น้อยได้ โดยการปรับถังพักเมล็ด
  2. สามารถตั้งมีดกะเทาะได้ 6 ระดับ จึงทำให้สามารถกะเทาะเมล็ดได้ หลายขนาด
  3. มีดกะเทาะสามารถลับคมได้
  4. ทำความสะอาดได้ง่าย
  5. เสียงเงียบ
  6. ทนทาน
  7. มีอะไหล่ ตัวป้อน
  8. สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องยาวนาน
  9. ปริมาณความสามารถในการปอก 50 เม็ด ต่อนาที หรือ ประมาณ 3,000 เม็ด ต่อ ชั่วโมง
  10. ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทำให้สะดวก กับการใช้งาน หรือนำไปติดตั้งใหม
  หลักการทำงานของเครื่องกะเทาะ เมล็ดแมคคาเดเมีย
  เมื่อทำการป้อนเมล็ดแมคคาเดเมียลงในถังพักเมล็ด เมล็ดจะไหลผ่าน ตัวป้อน โดยตัวป้อนจะกวาดให้เมล็ดไหลเข้าช่องป้อนเมล็ดผ่านไปสู่ กระบวนการการกะเทาะเปลือก โดยหลักการทำงานของส่วนที่กะเทาะ เปลือกนี้มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ
   
  1. ตัวหมุนมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวย มีมีดอยู่โดยรอบมีหน้าที่หมุน เหวี่ยงเมล็ด ให้เกิดการเคลื่อนที่ตามแรงเหวี่ยง
  2. ใบมีดตัดมีลักษณะเป็นใบ4 เหลี่ยมคางหมูวางตามเรียงกันในแนวดิ่ง มีจำนวนทั้งหมด 6 ใบ และสามารถปรับระดับได้ตามความเหมาะสม มีหน้าที่กะเทาะเปลือก
   
  อุปกรณ์ทั้งสองนี้จะทำงานสัมพันธ์กัน โดยเมื่อเมล็ดผ่านเข้ามาที่ตัวหมุนแล้วจะหมุนพาเมล็ดเข้าไปขบกับใบมีด  จนเปลือกของเมล็ดแมคคาเด-เมียที่มีความแข็งแตกออก และไหลผ่านช่องระหว่างใบมีดตัดกับตัวหมุนลงไปในช่องทางออกสู่ภาชนะรองรับ
   
   
 • รูปแสดง ลักษณะโครงสร้างของเครื่องกะเทาะเมล็ด แมคคาเดเมีย

  • วัสดุโครงสร้าง เหล็ก
  • วัสดุใบมีด เหล็กชุบแข็ง
  • ถังบรรจุเมล็ด มีความจุ 5 ลิตร
  • น้ำหนัก 57 Kg (ไม่รวมมอเตอร์)
  • มอเตอร์ 1HP-4P-220V ( สามารถใส่มอเตอร์ 1HP-4P-380V ได้ )
  • อัตราพูเล่ 1:1
  • เกียร์ทด 1:20
  • ความเร็วรอบในการหมุน 70 รอบ/นาที
  ภาพแสดงส่วนประกอบที่สำคัญ ของเครื่อง
  Click to see Photo Click to see Photo Click to see Photo
  ถังพักเมล็ด   ตัวป้อน    ตัวมีดหมุน

  Click to see Photo Click to see Photo
  6 ใบมีดตัด   เกียร์ทด 
  (ปรับระยะได้)   ขนาด 1:20     
     
  วิธีบำรุงรักษา
  1. ควรทำความสะอาดเครื่องอยู่เสมอ ด้วยแปรง
  2. ลับคมใบมีดตัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  3. ตรวจสอบความตึงของสายพานให้พร้อมใช้งาน
  4. ตรวจสอบระยะที่ตั้งของใบมีดตัด ให้เหมาะสมกับขนาดของเมล็ด
  5. ปิดปากถังพักเมล็ด เพื่อป้องกันฝุ่น เมื่อไม่ใช้งาน
   
  ข้อควรระวังด้านการใช้งาน
  กรณีที่เครื่องขัดข้อง หรือไม่ทำงาน ให้ปิดเครื่องหรือตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนทำการตรวจซ่อมเสมอ หรือควรแจ้งช่างผู้ชำนาญงาน มาทำการ ตรวจสอบ