ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการพระราชดำริ

ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าในโครงการพระราชดำริ

สถานที่
จ.เพชรบุรี
 
รายละเอียด
หจก. อาทิตย์ เวนติเลเตอร์ได้ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า (NEV) ในโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 ตัวเพื่อใช้ระบายอากาศภายในและนำพลังงานลมที่ผลิตได้มาใช้เป็นไฟแสงสว่างภายในยามค่ำคืน