บริษัท บีช กรุงเทพ จำกัด

บริษัท บีช กรุงเทพ จำกัด

สถานที่
กรุงเทพฯ
 
รายละเอียด
- ประเภทธุรกิจ:
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบไฟฟ้ารุ่น AV-G1248 จำนวน 3 ชุดเพื่อดูดควันและระบายอากาศโดยต้องต่อท่อออกมากจากห้องตามความเหมาะสมของหน้างาน