โรงสี ป.ดุสิวรรณรุ่งเรืองไรซ์

โรงสี ป.ดุสิวรรณรุ่งเรืองไรซ์

สถานที่
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
 
รายละเอียด
ติดตั้งปี 2550 ใช้โบลเวอร์รุ่น AV-3.5 BCS-T-D จำนวน 4 ตัว ใช้ในระบบเครื่องขัดข้าว เพื่อดูดฝุ่นระอองออกจากระบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์เวนติเลเตอร์