อาทิตย์ (ARTITH) เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2523 โดยเริ่มต้นจากการผลิตและจำหน่ายพัดลมเวนติเลเตอร์ ขนาด 12” ภายใต้ชื่อ “ร้านอาทิตย์” และในปี พ.ศ. 2527 ได้จดทะเบียนในชื่อ “อาทิตย์เวนติเลเตอร์” และทำการพัฒนาการผลิตเรื่อยมา จนสามารถขยายกลุ่มสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน

และในปี 1993 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท อาทิตย์ จักรกล จำกัด” เพื่อดูแลการผลิตพัดลมระบายอากาศระบบไฟฟ้า โดยในปัจจุบันได้ทำการขยายสาขาไปที่ ปทุมธานี หาดใหญ่ เพชรบุรี และขอนแก่น ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ อาทิตย์ สั่งสมประสบการณ์และพัฒนางานระบบระบายอากาศ และกำจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับนโยบายการผลิตสินค้าที่เรามุ่งเน้นนำเสนอสินค้าคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ทัดเทียมสากล โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิก AMCA ทำให้ อาทิตย์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านประสบการณ์ ความชำนาญ มาตรฐานในการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย วันนี้ ARTITH จึงพร้อมแล้วที่จะให้คำปรึกษาและนำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ภายใต้การดำเนินงานของ อาทิตย์

จากประสบการณ์และเวลาที่ผ่านมาเป็นที่พิสูจน์แล้วสำหรับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆมากมายใน อาเซียน ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ เป็นต้น เพื่อที่จะสร้างและระบายอากาศสำหรับทั้งอุตสาหกรรมและการใช้ในครัวเรือน

 • พัดลมระบายอากาศ ( Roof Ventilators )

  อาทิตย์เวนติเลเตอร์ขอเสนอพัดลมระบายอากาศติดตั้งบนหลังคา พัดลมระบายอากาศแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและพัดลมระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า:
  • พัดลม/ลูกหมุนระบายอากาศแบบไม่ใช่ไฟฟ้า Natural Roof Ventilators
  • พัดลม/ลูกหมุนระบายอากาศแบบใช้มอเตอร์ Power Roof Ventilators (Forward/Backward)
  • พัดลม/ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า New Energy Ventilators (NEV)
 • พัดลมโบลเวอร์ (Air Moving equipment)

  พัดลมโบลเวอร์ที่สามารถควบคุมแรงกดดันและอัตรากาถ่ายเทของอากาศตามที่ต้องการ
  • โบลเวอร์ Blowers
  • พัดลมดูดอากาศ Exhaust Fans
  • พัดลมหอยโข่ง Centrifugal Fans ( Forward/Backward Curve )
  • พัดลมท่อ Axial Fans
  • พัดลมฟาร์ม Agricultural Fans
 • การติดตั้งระบบท่อและเครื่องจักร ( Installation of Piping and Machinery )

  การติดตั้งระบบท่อและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น
  • โรงกลั่นน้ำมัน Oil Refineries
  • โรงงานผลิตสารเคมี Chemical Plants
  • โรงงานน้ำตาล Sugar Plants
  • โรงงานอาหารสัตว์ Feed Mill Plants
  • โรงปูนซิเมนต์ Cement Mill Plants
 • กระบวนการผลิตของเครื่องจักร ( Fabrication of Process Machinery )

  กระบวนการผลิตของเครื่องจักร
  • ถังความดัน Pressure Vessels
  • ถังผสม / เครื่องปฏิกรณ์ Mixing / Reactor Tanks
  • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchangers
  • สกรู สายพานและโซ่ลำเลียง และกระพ้อลำเลียง Screw, belt and Chain Conveyors and Bucket Elevators
All kinds of Steel Structural Works Fabrication and Installation of Storage Tanks of all capacities Plant Shutdown and Maintenance Services.