โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สถานที่
ระยอง
 
รายละเอียด
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศรุ่น AV-G33206#B จำนวน 2 ตัวบนหลังคาเพื่อใช้ระบายความร้อนจากสารเคมี ไอกรด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์เวนติเลเตอร์